Tribina G se nalazi pored uzbrdnog dela staze prema zadnje dve krivine i završnom delu staze. Njen donji deo ima savršen pogled na jedanaestu i dvanaestu krivinu pre uzbrdnog dela, dok je gornji deo dobro mesto za gledanje kako vozači ulaze u zadnje dve krivine staze. Ovo je druga najpopularnija prirodna tribina Masarikove staze.

Panoramski pregled – virtuelna šetnja